Hopp til hovedinnhold

Hvordan velge riktig funksjonsglass?

Glass som brukes i dagens vinduer er ikke lenger bare en rute som slipper inn lys og holder vær og vind ute. Det kan også bidra til å gi bedre bokomfort ved hjelp av såkalte funksjonsglass.

Funksjonsglass kan bidra med så mangt - alt fra å dempe solvarmen som står på i sommerhalvåret, til å vaske seg selv eller stoppe støy fra trafikken utenfor.

Hvor boligen ligger, hvilken størrelse og type vindu en skal ha, samt hvor i boligen vinduene plasseres avgjør hvilket funksjonsglass du bør sette inn. For eksempel vil himmelretning påvirke hvor mye sola står på, og størrelse påvirke hvor sikre vinduene er mot personskader.

7 ulike typer funksjonsglass

Her er oversikten over de ulike type funksjonsglass du kan velge mellom, hvilken jobb de gjør og i hvilke tilfeller det er lurt å bruke dem. Ettersom det ikke er mulig å ha alle funksjonsglass i samme vindu, har vi nederst på siden laget en oversikt over hvilke som lar seg kombinere og ikke. 

1. Selvrensende glass 

Dette er et praktisk glass i store vindusflater eller vinduer det er vanskelig å komme til for å vaske.

Vinduet «vasker seg selv» ved at solens UV-stråler bryter opp smuss på glasset og ved hjelp av regnet eller manuell spyling med hageslangen skylles de nedbrutte partiklene bort.

Et slik type glass blir heller ikke like fort skittent, og skulle det en sjelden gang trenge en vask, er det mye lettere å vaske. Ved gjenstridig skitt kan du bruke varmt såpevann og en ren, myk klut.

Selvrensende glass har samme nøytralitet og gjennomsiktighet som normalt glass, men med den fordelen at sikten er klarere igjennom glasset også når det regner.

Skal selvrensende glass fungere best mulig, er det avhengig av at regnet treffer vinduet. Må det plasseres slik at regnet ikke kommer til, for eksempel under takutstikk i øverste etasje, bør du belage deg på å spyle det med hageslangen med jevne mellomrom.

Vær oppmerksom på at dette glasset, i likhet med antidugg glass, har et utvendig belegg som ikke må ødelegges med vindusnal eller skarpe gjenstander. Da kan de gitte funksjonene bli borte.

2. Solvarmedempende glass 

Overopphetede rom på varme sommerdager kan by på problemer både med å oppholde seg eller sove i rommet. Heldigvis slipper dagens vinduer inn mindre varme enn eldre. Sammenlikner vi de med vinduer fra 80-90 tallet, slipper de gamle inn cirka 65 % mer varme enn moderne vinduer.

Men skal du sette inn vinduer vendt mot sør eller vest, og hvis du skal ha store vinduer, anbefaler vi at du i tillegg går for solvarmedempende glass.

Da beholder du enklere en stabil innetemperatur uten at du må skjerme utsikten med markiser eller bruke unødvendig energi på kjøling.

Mange forbinder solvarmedempende glass med mørke vinduer som også stenger for lyset. Men de siste årenes utvikling gjør at en slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass selv om det er solvarmedempet.

Det finnes ulik grad av solvarmedemping, og jo mer demping, jo mørkere blir glasset. På det meste kan et solvarmedempet glass stenge ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

3. Støydempende glass 

Støy fra ulike kilder som trafikk og industri er et økende samfunnsproblem, og kan gi plager som søvnforstyrrelser og redusert livskvalitet. Vinduer er et av de svakeste punktene når det kommer til støy, og lyd utenfra trenger inn i boligen igjennom glass og utettheter i vegger og tak.

Heldigvis er det de senere årene utviklet glass som kan dempe en del av støyen.

Lyd beveger seg igjennom luften i bølger, og i vinduer med ett enkelt glass fortsetter lyden så å si ufortrødent gjennom ruta. Ved hjelp av to lag isolerende glass, og asymmetri i oppbygningen hvor det ene glasset er tykkere enn det andre, dempes lydbølgene.Hvis en i tillegg fyller mellomrommet med gass og har på en lydisolerende folie, reduseres lyden ytterligere. 

Vi måler lyd i desibel (dB) og for eksempel kan støynivået på en motorvei ligge på ca 68 dB. Et vanlig vindu med energiglass vil dempe støyen fra motorveien ned til 38 dB innendørs, mens med et lydempende glass vil dette redusere til 27 dB. Selv om 11 dB i forskjell ikke høres så mye ut, er det slik at en reduksjon på 10 dB oppfattes som en halvering av støyen. Så her kan glasset ha mye å si for at du skal kunne ha det komfortabelt innendørs.

4. Sikkerhetsglass 

Dagens trend med store glassflater helt ned til gulvet øker risikoen for personskade og innbrudd. For å forebygge uhell er sikkerhetsglass fornuftig å ha, og når glassfelt går lavere enn 80 centimeter over gulvet og det er ut mot balkong eller terrasse må du ha sikkerhetsglass.

Det finnes to type sikkerhetsglass: 

  1. Herdet glass: forvandles til små og ufarlige glassbiter når det knuser. Dette glasset er 3- 5 ganger sterkere enn vanlig glass.
  2. Laminert glass: har en folie som gjør at glassruta henger sammen selv om glassflaten blir ødelagt og du unngår at skarpe glasskår spres utover. Dette glasset er vanskelig å trenge igjennom utenfra, så det er et bra alternativ på vinduer som ligger litt gjemt fra allfarveg.

    Et laminert glass vil i tillegg redusere falming av møbler med opptil 50 %.

5. Antidugg glass

Mange forbinder dugg på vinduer som at noe er galt og at vinduene er dårlige. Dette stemmer hvis du har gamle vinduer og det dugger på innsiden. Men dugg på utsiden av vinduet er tegn på at de isolerer godt.

Dagens 3-lags vindu kan nemlig ved visse værforhold gi kondens og dugg utvendig når glasset er varmt på innsiden og kaldere på utsiden. Dette skjer særlig på sen høst eller tidlig vinter på kalde og klare netter med høy luftfuktighet. Da vil godt isolerte vinduer føre til at varmen ikke slipper ut og «smelter bort» duggen, og en må vente til sola eller varmere vær tar seg av jobben utenfra. 

Dugg på vinduet kan oppleves som sjenerende for utsikten, og da kan det være lurt å gå for antidugg glass i de rommene du oppholder deg i tidlig om morgenen.

Antidugg glass kan ikke gi noen garanti for at all dugg blir borte, men det forebygger i minst ni av ti tilfeller. 

Vær oppmerksom på at dette glasset, i likhet med selvrensende, har et utvendig belegg som ikke må ødelegges med vindusnal eller skarpe gjenstander. Da kan de gitte funksjonene bli borte.

6. Brannhemmende glass

Vanlige vinduer tåler ikke den høye temperaturen som oppstår ved en brann, og glasset vil etterhvert sprekke og falle ut. Dette gir da økt tilgang på oksygen, og bidrar til at brannen sprer seg og øker i styrke.

Et brannhemmende glass vil kunne utsette tilførselen av oksygen i en brann og minsker risikoen for spredning. I stedet for at glasset sprekker og faller ut, vil glasset i stedet reagere på varmen og begynne å utvide seg slik at en hindrer lekkasje av røyk og tilførsel av oksygen utenfra.

Brannhemmende glass kategoriseres i E og EI, hvor E hindrer spredning av røyk og flammer, mens EI i tillegg hindrer spredning av varme. Avhengig av hvor mange minutter glasset tåler brann, deles vinduene opp i klasser. Et eksempel kan være EI30 - et vindu som da stopper spredning av røyk, flammer og varme i 30 minutter. 

Natres brannhemmende glass kan settes inn i vindustypene toppsving og fastkarm. Begge kan fås i EI 30, mens fastkarm også kan fås i EI 60.

Vær oppmerksom på at dersom avstanden (X) mellom et brannklassifisert produkt og et uklassifisert produkt (innvendig i bygningen) er mindre enn 3m, må det uklassifiserte produktet på innvendig side ha laminert glass med PVB-folie (f.eks 6,38mm).

Årsaken er at brannglasset vil kunne reagere på direkte påvirkning fra UV-stråler.

Innvendig side av brann- klassifiserte balkongdører må ikke utsettes for direkte sollys (UV-stråler), og må holdes lukket eller være selvlukkende.

7. Dekorglass

Mer bruk av glass som bygningsmateriale, øker også utfordringer med innsyn.

Noen rom i boligen er det greit å skjerme for innsyn, slik som bad eller rom i 1.etasje med gangvei eller passasje utenfor. Da kan et dekorglass forhindre at folk ser inn, mens lyset fortsatt slipper inn. 

Dekorglass gir i de fleste tilfelle en duset overflate og man hentyder mer enn viser hva som er på den andre siden. Det finnes mange forskjellige typer som skjermer på ulike måter. Valget er ditt!

Satinovo sitt utvalg på dekorglass.

Tips ved valg av funksjonsglass

Ved å kartlegge hvilken himmelretning de ulike vinduene skal henge i, hvor i boligen de befinner seg og hvor store vinduer en skal ha, vil det gi gode svar på hvilke funksjonsglass som bør settes inn. Noen generelle tips er:

  • Selvrensende glass på vinduer du ikke enkelt kommer til for vask
  • Solvarmedempende glass i vinduer mot sør og vest
  • Antidugg glass i vinduer med 3-lags glass i rom du oppholder deg i om morgenen
  • Sikkerhetsglass i balkongdører, heve-/skyvedører og vinduer som går lavere enn 80 cm over gulvet
  • Støydempende glass hvis boligen er plassert i støyene omgivelser 
  • Dekorglass for å hindre uønsket innsyn 

Dessverre kan ikke alle funksjonsglass brukes i samme vindu, for alle lar seg ikke kombinere. Her er en oversikt over typiske kombinasjoner av funksjonsglass:

Ta kontakt med våre forhandlere for å snakke om funksjonsglass.