Hopp til hovedinnhold

Natre sertifisert av Glass- og Fasadeforeningen

Våre kunder skal ikke være i tvil om at vi forholder oss til gjeldene lover og regler, noe sertifiseringen fra Glass- og fasadeforeningen (GF) er et bevis på.

Glass- og fasadeforeningen er bransje- og arbeidsgiverforening for blant annet isolerglassprodusenter og er interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innen alt som har med glass og tilhørende produkter å gjøre.

Vi brukes som høringspart for myndighetene når forskrifter skal høres. Slik påvirker vi lover og regler og ser til at vi får bedre produkter og strengere krav til utøverne.Bjørn Glenn Hansen

Direktør Glass- og fasadeforeningen

Foreningen tilbyr også rådgivning, befaring og tilsyn der det er tvil om samsvar mellom tilbud og leveranse.

Nylig sertifiserte vi oss for tre nye år, og med det forplikter vi oss til streng etterlevelse av konkurranseloven og retningslinjene for etisk handel.

Et trygghetstempel for våre kunder og samarbeidspartnere.

Våre sertifiseringer.