Hopp til hovedinnhold

Flere fordeler med lokale aktører på laget

Som Norges største vindusprodusent til byggvarehandelen, er Natre en stor aktør som bidrar til mange arbeidsplasser både internt og gjennom innkjøp av råvarer og tjenester. Når det lar seg gjøre bruker de lokale samarbeidspartnere når de kjøper inn tjenester, og er slik med på å fremme regional utvikling og kompetanseheving.

«Vi opplever at store, lokale aktører vender blikket mot Oslo når de for eksempel skal kjøpe inn markedsføringstjenester. Men Natre velger å hente inn disse tjenestene lokalt da vi er sikre på at vi får utviklet merkevaren like bra på den måten, om ikke bedre!» forteller markedssjef Ole Kristian Nyhus.

Nyhus begrunner dette med at samarbeidet blir tettere og mer effektivt ved å ha leverandører nærme, og det etableres et langvarig forhold som gagner begge parter.

«Så lenge jeg har vært ansatt har vi blitt færre i markedsavdelingen, men vi har likevel økt omsetningen. Og vi har en modell som fungerer» forklarer Nyhus. Så i stedet for å ha all spisskompetanse på huset, som kan være vanskelig å utvikle og vedlikeholde, kjøper markedsavdelingen inn tjenester på webutvikling, grafisk arbeid og video- og tekstproduksjon. 

Personlig relasjon og tillit må til

To av leverandørene, Selvklart og Profil Grafisk, sier seg enig i markedssjefens poeng. Selvklart er Natres partner på web og e-handel, og daglig leder Eirik Gustavsen forteller at de har fokus på å få til en personlig relasjon til kunden. «Mange kan bli lei av å forholde seg til ulike konsulenter hver gang de skal få utført noe. Vi er opptatt av å skape en god forståelse over tid slik at vi kan bygge tillit. Da har vi de beste forutsetningene for å få til gjensidig verdiskapning» forklarer Gustavsen.

Profil Grafisk har vært leverandør til Natre siden 2013 og har gjennom disse årene utviklet en egen samarbeidsform. «Fordi vi har vært med så lenge, kan vi snakke vindu bare slik Natre kan, og vi har kunnskapen som trengs for å utvikle merkevaren videre» forteller kreativ leder Per-Erik Beck Bjørnback. 

«Vi kjenner Natre like godt som de kjenner seg selv»

Per-Erik Beck Bjørnback

Profil Grafisk

Vinn-vinn-situasjon

Samarbeidsformen Natre har med sine leverandører ser ut til å være en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

«I Natre har vi en stor og trygg kunde som har behov for bistand gjennom hele året» forteller Bjørnback. «Vi er likevel opptatt av å hele tiden levere og pushe Natre videre slik at vi fortsatt skal fortjene å henge med dem».

Daglig leder i Selvklart tenker likedan: «Hvis tillitten skal bestå, må vi hele tiden vise til verdiskapning i vårt arbeid. Det er enklere å få til når vi jobber tett og både har forståelse og mulighet til å være med kontinuerlig i de prosessene som går» forteller Gustavsen.

Sammen om å utvikle lokalmiljøet

Skal kompetansemiljø utvikle seg lokalt vil det trenge påfyll av kunnskap, for eksempel fra nye hoder. Det vil både Natre og deres leverandører nyte godt av. «Begge parter tjener jo på å få litt «swung» i lokalmiljøet slik at flere flytter hit» kommenterer Gustavsen.

Hvert år blir det utdannet hundretalls nye arbeidstagere ved NTNU Gjøvik, kompetanse som ofte forsvinner bort fra regionen når studiene er fullført. «Skal vi få disse studentene til å bli, må de lokale aktørene ha spennende kunder som kan by på utviklingsmuligheter. Så jeg oppfordrer alle til å «handle lokalt» og stole på at du får det du trenger ved å gjøre det» avslutter Nyhus.