Hopp til hovedinnhold

Reklamasjon

For å påberobe deg reklamasjon, er det greit å vite hvilket ansvar du som forbruker har før du går i gang.

Mottak av varer

Når du mottar produktet, må du sjekke for transportskader før du signerer fraktbrevet. Når du signerer fraktbrevet, har du godkjent tilstanden på produktet. Du trenger ikke pakke opp alle vinduer og dører, men gå over og se om emballasjen er hel. Hvis emballasjen er skadet kan produktet også være det. I så fall må du anmerke skade på sjåførens terminal.

Feil ved et senere tidspunkt

Dersom du oppdager en feil eller problem med produktet på et senere tidspunkt, bør du ta kontakt med forhandleren du kjøpte produktet gjennom.

Sjekk våre salgs- og leveringsbetingelser for å avgjøre om det er snakk om en reklamasjonssak eller ei.

Forberedelse av reklamasjonssak

Ha dette klart før du starter innsendelse av reklamasjon:

  • Natres ordrenummer for produktet reklamasjonen gjelder.
  • Beskrivelse av reklamasjon, hva har skjedd. Ved transportskade eller lignende, må vi ha bilder som viser skade.

    Dersom det er skade på glass, les i avstandslisten mellom glassene og oppgi det som står der: produksjonsår, glassmål, Natre fabrikk og ordrenummer.

Illustrasjon av avstandslisten

Vi anbefaler at det tas bilder uansett hva reklamasjonen gjelder.

Er det en reklamasjon?

Vær oppmerksom på at hvis ikke reklamasjonen skyldes feil eller mangler påført av oss, vil vårt eventuelle fremmøte bli fakturert. Dersom du er i tvil, anbefaler vi at du sjekker punktet "Mangler" i våre Salgs- og Leveringsbetingelser