Hopp til hovedinnhold

Hvor mye koster det å bytte vinduer?

Det kan være ulike grunner til at du vurderer å kjøpe nye vinduer. Kanskje er vinduene dine ødelagt, eller de er gamle og isolerer for dårlig. Eller du ønsker å bytte til større eller flere vinduer. Men hva koster det?

Uansett grunn er pris en viktig faktor i vurderingen, og her ønsker vi å hjelpe deg med å forstå hvilke kostnader som er forbundet med et vindusbytte.

Les også vår artikkel Når vet du om vinduene bør byttes?

Pris for et vindu

Et vindu er ikke bare et vindu. De kommer i mange varianter og med et hav av tilvalg som påvirker prisen. Men i grove trekk kan vi si at disse faktorene er med og avgjør prisen:

  • Størrelse
  • Åpningsfunksjon
  • Glassvalg

Størrelse avgjør hvor mye vinduet vil koste

Større vinduer betyr at det går med mer glass og tre i produksjonen, så jo mer råmaterialer som må til, jo dyrere blir også sluttproduktet.

Åpningsfunksjon påvirker vindusprisen

Et vindu med fastkarm som ikke kan åpnes, er det billigste alternativet. Ellers skiller ikke prisen seg nevneverdig mellom de andre alternativene.

Som regel vil arkitekturen til huset avgjøre hvilken åpningsfunksjon du bør kjøpe, mens i andre tilfeller står du mer fritt til å velge den åpningsfunksjonen du ønsker deg.

Glass og design bestemmer prisen på vinduet

Vinduer med 3-lags glass koster naturlig nok mer enn de med bare to lag. Aluminiumskledning utvendig koster også litt mer enn om du ikke vil ha det. Og ønsker du en annen farge en standard hvit, må du ut med et fargetillegg.

Til sist vil du måtte betale litt mer om du ønsker noen form for funksjonsglass i vinduene. For eksempel varmedempende glass for å unngå overoppheting av rom vendt mot vest og sør, eller støydempende glass i vinduer vendt mot trafikkert vei og liknende.

Flere av de mest kostbare valgene ovenfor, vil lønne seg i lengden. For eksempel vil 3-lags glass isolere bedre og gi deg lavere fyringskostnader i årene som kommer, mens aluminiumskledning utvendig sparer deg for tid og utstyr da det er nærmest vedlikeholdsfritt.

Pris på å bytte vindu

Pris på selve jobben med å bytte vinduer, avhenger også av ulike faktorer.

Det billigste er å bytte ut vinduer med samme størrelse og lik type vindu som du har fra før. For eksempel at du bytter et vanlig toppsving vindu fra -80 tallet med et energieffektivt moderne toppsvingvindu i akkurat samme størrelse.

Hvis det må gjøres justeringer, at vinduet skal være litt større eller mindre enn det som satt der fra før, blir jobben mer komplisert og vil koste litt ekstra.

En fordyrende faktor kan også være at vinduet er vanskelig å komme til, og at man for eksempel må ha lift for å gjøre jobben.

Husk at å fjerne det gamle vinduet og sette inn det nye ikke er hele jobben. Det må også på plass ny isolering, og ofte skal både vannbrett og lister byttes ut.

Det kan dessuten dukke opp uforutsette skader på karmen rundt som gjør at utbedring må skje før en setter inn et nytt vindu. Dette vet en gjerne ikke om før en åpner opp og det er derfor vanskelig å anslå hva et vindusbytte vil koste.

Det som er sikkert, er at det lønner seg å bytte flere vinduer når en først er igang. Da får du bedre pris hos varehuset, og snekkeren trenger ikke rigge seg til mer enn en gang. 

Finn din nærmeste forhandler.