Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvern er viktig for Natre Vinder AS

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser. For å få til dette samler vi inn informasjon om brukermønster og persondata. På denne siden vil du finne all informasjon om hvordan vi behandler denne dataen og hvordan du som forbruker kan få tilgang til, endre eller slette informasjon om deg.

Når du henvender deg til oss og går inn som bruker på nettstedet www.natre.no godtar du vilkårene nedenfor. Innholdet i ansvarserklæringen kan endres løpende. Du bør derfor lese igjennom erklæringen når du besøker nettstedet neste gang.

Ansvarlig

Natre Vinduer AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Noen av oppgavene, ikke ansvaret, er delegert til interne og relevante personer i Natre Vinduer AS.

Natre Vinduer AS
Engenvegen 1
2827 HUNNDALEN
Org.nr: NO 988 357 995 MVA

Ansvarserklæring

NATRE VINDUER AS jobber kontinuerlig med å holde innholdet på nettstedene så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. NATRE VINDUER AS påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på NATREs nettsteder skjer på ditt eget ansvar. NATRE VINDUER AS påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av NATRE VINDUER AS nettsteder, eller opplysninger som finnes der.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle NATRE VINDUER AS nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra NATREs side. NATRE VINDUER AS kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som produkter, komponentene etc. har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes skyldes innstillinger i din datamaskin.

Personopplysninger

Kundeservice innhenter informasjon du frivillig gir oss når du bruker tjenestene våre, f.eks. når du registrerer en reklamasjon eller tar kontakt via nettsider eller telefon. Informasjonen trenger vi for at vi skal kunne behandle saken din og gi deg best mulig service. Vi oppfordrer til å ikke gi helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon såfremt det ikke er helt nødvendig for saksbehandlingen.

I vårt saksbehandlingssystem registrerer vi:

  • Hva saken omhandler
  • Kontaktinformasjon: navn, etternavn, adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse og postnummer
  • Finansiell informasjon: for å kunne utbetale refusjon ved reklamasjoner trenger vi ditt bankkontonummer.

Fra nettleseren eller enheten din: Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom enheten din, som f.eks. IP-adresse, type enhet, språk og hvilken nettleser du bruker. Vi bruker denne informasjonen for å være sikre på at tjenestene våre fungerer som de skal samt forståelse av brukeratferd på sidene våre.

For mer informasjon om hvordan vi benytter informasjonskapsler, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Deling av opplysninger med andre selskaper

Natre Vinduer deler ikke dine personopplysninger, med unntak av noen få spesielle situasjoner:

  • Når andre selskaper utfører tjenester på våre vegne, for eksempel varelevering, kundeservice eller monterings- og serviceansvarlige
  • Når vi deler personopplysninger med tredjepart for å sikre våre kunders sikkerhet, for å benytte våre rettigheter for å overholde juridiske lover, eller i andre tilfeller der vi har god tro på at opplysninger er forespurt med hensyn til loven.
Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger med formål om å gi best mulig saksbehandling.

Markedsføring

Vi vil ikke benytte lagret informasjon til bruk i markedsføring

Innhold og tjenester fra eksterne leverandører

Nettstedet kan benytte seg av lenker til, og tjenester fra, eksterne nettsteder som ikke er eid eller kontrollert av NATRE VINDUER AS. Selskapet påberoper seg ikke ansvar for innhold, retningslinjer for personvern eller annet relatert til disse eksterne kildene.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi ønsker ikke å lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Personopplysningene vil lagres på NATREs egne servere og hos skytjeneste-leverandører som støtter norsk personopplysningslov (GDPR).

Dine rettigheter

Du kan etterspørre informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene samt grunnen til at de er lagret. Du har rett til å be oss om å korrigere, fullføre eller slette dine personopplysninger og overføre disse til en annen organisasjon. Du har rett til å be om ytterligere informasjon vedrørende håndteringen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake. Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndighetene som er Datatilsynet.

Det finnes noen unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysninger til en annen person, eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket.

Hvordan kontakte oss

Vennligst kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis, datalagringsvilkår eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på følgende måter:

  • E-post: kundeservice@natre.no
  • Sentralbord: + 47 61 18 80 10

Her vil du kunne få hjelp til å be om innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.